Aktivity pro vznik vodáckého areálu v Brně


  • Již v roce 2001 vznklo Sdružení pro vodácký areál v Brně. Jeho posláním bylo a je najít vhodnou lokalitu pro výstavbu umělé vodácké trati a potřebného zázemí.
  • Brzy po vzniku Sdružení byla jako nejvhodnější místo určena lokalita Pisárky pod jezem Kamenný Mlýn.
  • Okolí Svratky v tomto úseku je podle územního plánu určeno k rekreačnímu a sportovnímu využití, přítomnost vodáckého areálu s divokou vodou by toto využití značně posílila. Vodácký areál je součástí vizualizace dopravního řešení na tomto území.

Pisarky1 Pisarky2

  • Kvůli ochrannému pásmu vodáren byl projekt několik let nerealizovatelný a jako alternativa bylo zvažováno vybudování areálu v Heršpicích. Po zrušení ochranného pásma se projekt vrátil do Pisárek.
  • Pro areál je podrobně zpracována dokumentace, povodňové výpočty, projekt byl projednáván s řadou institucí - jednak s potenciálními uživateli i s jinak dotčenými organizacemi a úřady.
  • Sdružení se pravidelně schází a po celou dobu své existence se snaží připravit projekt, který by vodákům poskytnul podmínky srovnatelné s ostatními sporty.