Vodácký areál není projektem jen pro pár sportovců


Na rozdíl od naprosté většiny sportovišť, jako jsou tenisové kurty, fotbalová hřiště, plavecké bazény a další, vodácký areál bude zcela otevřeným veřejným prostorem. Budou tudy chodit obyvatelé města na procházky, jezdit na kolečkových bruslích nebo na kole, budou zde moci posedět a dívat se na tekoucí vodu.

Voda ve městě


Stejně jako zeleň, je voda nezbytným a zkrášlujícím prvkem v každém městě. Odedávna se stavěly ve městech fontány, protože pohled na proudící vodu má v sobě něco přitažlivého, uklidňujícího a současně dynamického. Vrcholem podívané v těch největších zámeckých parcích byly umělé potoky a vodopády. V areálu to bude velmi podobné, cesty a lavičky v těsné blízkosti kanálu umožní jedinečný pohled na vodní živel.

V době, kdy kanálem poteče plný průtok, bude pohled na kanál obdobou pohledu na divokou řeku, navíc často s velmi atraktivní podívanou na sporovce, bojující s peřejemi. Ale i po zbývající dobu, kdy poteče kanálem jen množství vody pro průchod ryb, bude kanál soustavou menších vodních ploch, mezi kterými bude přetékat voda.

A co když vody bude příliš?


V posledních letech jsou častým tématem, týkajícím se našich řek, povodně. V případě pisáreckého areálu je situace příznivá: Přidáním dalšího koryta vedle řeky se povodňová situace nezhorší, naopak dojde k lepšímu průtoku a rozlivu. Projekt je řešen v souladu s protipovodňovým generelem města Brna.