Potřebuje Brno vodácký areál s umělým kanálem?Situace:


kanalyCR
V České republice je vodáctví velmi populární. Sportovní vodáctví, tedy vodní slalom a sjezd, významně reprezentuje ČR na mezinárodní úrovni včetně olympiád. Zatímco v Praze a jejím okolí je několik vodáckých kanálů, ani v Brně ani v okolí Brna tyto možnosti nemáme. Neexistuje zde ani terén pro přípravu záchranných složek na záchranu při povodních, přitom právě v Brně sídlí ŠVZ HZSČR, školící středisko pro profesionální hasiče z celé ČR. V rámci činnosti střediska probíhá výcvik na umělých kanálech, ale za těmi musí hasiči vyjíždět stovky kilometrů, jak je vidět i z mapky.
Pro záchranné složky, školy, organizované skupiny a závody, kdy je potřeba plánovat akce dlouho dopředu, je umělý kanál jediným místem, kde mohou být zaručeny potřebné podmínky - řeky v okolí Brna nemají stálý průtok a jsou využitelné jen zřídka a často v nepředvídatelných a pro potřeby organizací nevhodných termínech.
OCM_1576

Přínosy plánovaného areálu:


Vodáctví: Podpora organizovaného vodáctví.
Klubů a oddílů, zabývajících se vodní turistikou a vychovávající především mladou generaci, je v Brně mnoho. Některé se věnují rekreačnímu vodáctví primárně, ale kromě toho i řada skautských, turistických a dalších oddílů, pracujících s mládeží, částečně provozuje vodní turistiku formou výletů, táborů a soustředění. Místo současného výcviku na klidné hladině Svratky by mohl jejich výcvik probíhat na atraktivním vodáckém kanálu.

Školy: Nové sportoviště a cvičný terén pro všechny typy škol.
Školy pořádají výcvikové kurzy a výlety na řekách, ale v současných podmínkách pro ně není dostupný terén, kde by se mohly na tuto činnost připravit.
3


Sport: Vytvoření podmínek pro vodní slalom a sjezd, rafting.
I s velmi omezenými možnostmi tréninku dosáhli brněnští kanoisté vítězství na mistrovství světa, mistrovství Evropy, stříbra na Olympijských hrách mládeže a mnoha dalších národních a mezinárodních úspěchů. Kanoistika je sport, který vede mládež ke vztahu k přírodě, k překonávání řady překážek a obtíží a tím formuje pozitivně charakter mladé generace.


Město
: Tekoucí a proudící voda je vždy atraktivní.
Brněnské řeky mají ve srovnání s jinými městy velmi nevýznamnou roli v životě a vzhledu města, sevřené zdmi navigací zůstávají mimo dění ve městě. Projekt vodáckého areálu je v soulady se snahami vrátit okolí Svratky a Svitavy obyvatelům města. Plánovaná lokalita
svratka
Pisárky navazuje na rekreační oblasti mezi Poříčím a Komínem, přitom právě v Pisárkách je uvažována městská rekreační zóna v okolí řeky. Vybudování kanálu by přispělo k oživení a zpřístupnění brněnských řek.


Rybářství: Kanál by zajišťoval rybám překonání jezu.
Stavba rybochodu by jinak vyžadovala prostředky ve výši nezanedbatelné části výstavby vodáckého kanálu. Za další přínos vodáckých kanálů je považováno okysličení vody, nesrovnatelně lepší, než například při průtoku elektrárnou.
IMG_8015


Záchranné složky: Hasiči a další záchranáři získají cvičný terén.
Kanál by umožnil především hasičům zkvalitnění přípravy na jejich práci. Jde nejen o záchranu při povodních, ale i o další záchranné práce na tekoucí vodě. Dva členové Sdružení pro vodácký areál Brno jsou současně členy skupiny pro nebezpečné jezy při ČSK, spolupracující s brněnskými hasiči. Jeden člen Sdružení přípravuje budoucí hasiče na jejich povolání.
Sdružení je tedy dobře obeznámeno s potřebami záchranných složek a projekt areálu s tímto využitím plně počítá.


Odpovědi na časté dotazy:


  • Koliduje plán na vodácký areál se stavbou velkého městského okruhu? Ne. Uvažovaná lokalita je v místě, kde už je finální vedení komunikace VMO a vybudování areálu není závislé na zvolené variantě pokračování VMO směrem do Žabovřesk.
  • Zamezí výstavba areálu energetickému využití jezu Kamenný Mlýn? Ne. Vodácký areál spotřebuje jen 5-8% ročního průtoku jednoho z mnoha potenciálních energetických zdrojů. To je bohatě vyváženo dalším přínosem projektu a pro obyvatele města Brna bude jistě lepší, když v rekreační oblasti bude i sportoviště a viditelně proudící divoká voda než jen vodní elektrárna.
  • Nezvýší vodácký areál hladinu při povodňových průtocích? Naopak, umělý kanál zlepší odtokové podmínky v dané lokalitě, navíc jde o lokalitu, kde je relativní povodňové riziko minimální. Projekt je koordinován s protipovodňovým generelem města Brna.